De non-dualistische filosofie
  Advaita Vedanta
 

Vedanta betekent de essentiële kennis, zoals in de Vedas (oorspronkelijke heilige geschriften) beschreven. Advaita Vedanta betekent "non-dualistische kennis" en staat als filosofische school tegenover de Dvaita Vedanta of "dualistische kennis".

Het is niet de bedoeling hier een academische uiteenzetting te houden over het verschil tussen deze twee zienswijzen. In ieder geval zien ze allebei dezelfde realiteit. Ze interpreteren ze alleen op een andere manier.

Adi Shankara, die de Advaita
Vedanta school formaliseerde.

In Advaita Vedanta wordt alles absoluut als één gezien. Tegenover die ene absolute realiteit (die we het cosmische bewust zijn kunnen noemen) is alle andere relatief, dat wil zeggen, ervan afhankelijk. Het hele universum wordt in Advaita Vedanta gezien als slechts een reflectie of manifestatie van het cosmische bewust zijn. Niets verschilt dan ook in wezen van het cosmische bewust zijn, ook wijzelf niet. In Advaita Vedanta is iedereen God en niets minder dan dat.

Advaita Vedanta is ook non-dualistisch in de zin dat het zelfs de meest essentiële dualiteiten opheft. Vrouwelijk/mannelijk, energie/bewustzijn, lunair/solair, individueel/universeel, gemanifesteerd/ongemanifesteerd : het is voor Advaita Vedanta allemaal één pot nat. Alle tegenstellingen verdwijnen wanneer het analyserende, disecterende intellect zwijgt en de realiteit woordeloos wordt ervaren als één.

In Dvaita Vedanta daarentegen worden de gemanifesteerde realiteit en de niet gemanifesteerde realiteit wel gescheiden gehouden. Het universum is geschapen door het cosmische bewust zijn, maar het cosmische bewust zijn blijft er tegelijk los van staan. In die zin zijn wij dan weliswaar kinderen van het cosmische bewust zijn (God) en kunnen er ook mee verenigd worden door verlichting, maar blijven tegelijkertijd voor eeuwig gescheiden van en ondergeschikt aan het goddelijke. Vanuit die dualiteit ontstaan ook nog andere entiteiten.

Infeite ontstaat het onderscheid tussen Dvaita en Advaita Vedanta uit een verschil in techniek om de vereniging met het cosmische bewust zijn tot stand te brengen. Advaita Vedanta kiest het pad van Jnana Yoga (yoga van de kennis), Dvaita Vedanta kiest het pad van Bhakti (yoga van de overgave). Binnen het pad van Jnana is de herkenning van het "eigen" cosmische bewust zijn essentiëel. Voor overgave daarentegen is een hogere, absolute godheid onontbeerlijk.

Advaita Vedanta is trouwens geenszinds atheistisch en erkend wel het bestaan van een gemanifesteerde god (Ishta Deva), als absolute manifestatie van het essentiëel vormloze cosmische bewust zijn. Geheel in de non-dualistische denkwijze ziet het evenwel geen onderscheid tussen deze manifestatie en haar oorsprong.

Wanneer we gaan praten, denken, filosoferen, enz.. is het duidelijk dat Advaita Vedanta de bovenhand heeft, de meest logische gedachtengang. De indruk van tegenstelling tussen beide stromingen is dan ook niets meer dan een weerspiegeling van de dualistische kijk van het intellect. Vanuit het gevoel daarentegen, is Dvaita de meest voor de hand liggende keuze. De realiteit staat zowiezo boven beide en ook dat is weer een intellectuele inschatting waar Dvaita geen boodschap aan heeft.

Het onderscheid tussen beide stromingen is voor de Advaita Vedanta dan ook veel minder belangrijk dan voor de Dvaita Vedanta. Voor elkeen is het ook belangrijk om in te zien dat dit verschil onbelangrijk is, omdat elkeen soms het pad van Jnana en soms het pad van Bhakti moet volgen. Uit Jnana volgt Bhakti en omgekeerd.

Uit negatieve ervaringen met religie ontstaat dikwijls een voorkeur voor Advaita Vedanta en een afkeur voor Dvaita Vedanta. Uit positieve ervaringen omgekeerd. Uiteindelijk is er slechts één visie : Vedanta.

Vrije online video les :

1:33:06 uur
INTRODUCTIE TOT JNANA YOGA
door Peter Marchand
European Yoga Union
Zinal augustus 2008

Meer informatie in het engels op www.yogaoftruth.info.

Tekst door Peter Marchand

DIVERSE
 
Verwante websites :

Verklarende yoga woordenlijst

Leela Yoga lesgevers

Yoga Gent
Meditatie Gent

Gratis Yoga Gent gratis yogales elke woensdagavond te Gent Inschrijven op de Leela nieuwsbrief Yoga video clips Yoga audio : mantras, bhajans, lessen,... Overzicht van de yoga lessen en andere activiteiten in Gent