Het belang van tevredenheid
  Gelukkig zijn ?
 

Eén van de centrale bevindingen in yoga is dat alles wat we doen, alles wat we verlangen, uiteindelijk alleen maar tot doel heeft om gelukkig te zijn. Een veilig huis, een mooi lief, een klasse auto, iemand helpen, inzicht verwerven,... op zich heeft dat allemaal geen waarde. Maar we verwachten dat het vervullen van onze verlangens ons een goed gevoel zal geven of een minder goed gevoel zal vermijden.

Als gelukkig zijn het enige en alles is wat we eigenlijk verlangen, kunnen we dat dan niet rechtstreeks grijpen ? Dat is het doel van yoga. Ook de verlichting streven we trouwens na omwille van de oneindige gelukzaligheid die ervan verwacht wordt.

Een andere belangrijke vaststelling in yoga is dat wanneer we een tijdje stoppen met denken, we dan eigenlijk best gelukkig zijn. Dat gelukkig zijn een basisgegeven is, dat we zelf verstoren met al onze verlangens, onrechtstreekse wegen naar datzelfde geluk dat we al bezitten. Dat we ons gelukkig voelen wanneer we een verlangen vervult hebben, omdat we dan even verlangeloos zijn. En dat verlangeloos zijn eigenlijk synoniem staat voor gelukkig zijn.

Tot zover de theorie. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om gelukkig verlangeloos te zijn. Om NU te genieten van wat is, eerder dan het te vervangen door een verlangen dat we altijd pas in de toekomst kunnen vervullen. Maar het valt te leren. Door bewuster om te gaan met onze verlangens, zoals dat in de Tantra Yoga gebeurt. Door te ontspannen en de energiebanen te openen in Asana en Pranayama. Door onze gedachten te leren beheersen in meditatie en Jnana yoga. Door onze gevoelens te verfijnen in Rasa Sadhana. En nog veel meer.

Tekst door Peter Marchand

DIVERSE
 
Verwante websites :

Verklarende yoga woordenlijst

Leela Yoga lesgevers

Yoga Gent
Meditatie Gent

Gratis Yoga Gent gratis yogales elke woensdagavond te Gent Inschrijven op de Leela nieuwsbrief Yoga video clips Yoga audio : mantras, bhajans, lessen,... Overzicht van de yoga lessen en andere activiteiten in Gent