Tantric Advaita


 

Peter Marchand

The game of Leela by Harish Johari

 

Leela Yoga staat voor een bepaalde visie op yoga en het is ook de naam van een eenvoudige organisatie die ik creërde om deze visie in de praktijk te brengen. Om het hoe en waarom hiervan beter te begrijpen geef ik hierna wat inzicht in mijn persoonlijke Leela, het levensspel, dat begon bij mijn geboorte, zo niet al ervoor.

1963

Ik werd geboren op 8 maart 1963. Met mijn grootvader die al naar India reisde lang voor ik geboren was, had mijn familie een vroege connectie met de vedische traditie. Gezien hij zijn lichaam al verliet toen ik nog maar 2 maand oud was, werd ik als kind vooral beïnvloed door het Ganesha beeld dat hij achterliet, alsook door mijn grootmoeder, die bijzonder opgewekt, zorgend en wijs bleef tot ze zelf haar lichaam verliet toen ze 101 jaren oud was.

Het gezin waarin ik opgroeide was niet echt bezig met spiritualiteit, maar ik genoot van een warm nest waar vriendelijkheid, matigheid, liefde voor de natuur en sociaal engagement basiswaarden vertegenwoordigden. Al in de puberteit zocht ik naar antwoorden, las over yoga en de Buddha, volgde mijn eerste yoga lessen en droomde van een reis naar India.

1983

The game of Leela by Harish JohariAlles kwam in een stroomversnelling toen ik Harish Johari Dada ontmoette. Ik was toen 20. Hij was een succesvol auteur en kunstenaar, een wonderlijke leraar en een echte Tantric yogi. Ik zou een boek kunnen schrijven over wat me zo in hem aantrok, maar laat het volstaan te zeggen dat ik mij met geen enkele andere spirituele leraar inliet tot hij zijn lichaam verliet in 1999. In die tussentijd maakte ik vele reizen naar India, waarbij ik ook vele maanden in Dada's huis mocht vertoeven. Ik had ook de grote eer een aantal van zijn talrijke leraars te ontmoeten, zoals Narayan Rishi en Baba Dwarka Das. Zij verlieten hun lichaam ongeveer in dezelfde tijd als Dada, zodat ik achtergelaten werd met veel kennis maar veel te weinig echte ervaring. Samen met mijn guru broers en zussen, alsook met de Johari famillie, richtten we rond 2001 Sanatan Society op als een wereldwijde netwerk organisatie ter promotie van Dada's unieke inzichten over yoga, tantra, devotie, kunst en liefde.

Gelukkig had ik genoeg inzicht om te begrijpen dat alleen oefening het gat kon dichten dat Harish Johari achterliet. Er volgde een tijd van vrij intense meditatie en rasa sadhana. Het universum voorziet in wat de zoeker vooruit helpt en ik kreeg verdere steun en richting van andere leraars die op mijn pad kwamen, zoals Narmada Devi Puri, Avadh Behari Das Kathiababa en Swami Avdeshanand. Sinds de geboorte van mijn dierbare zoon Sep in 1998 leefde ik gedurende deze periode tegelijkertijd een vrij normaal leven in België, waarbij ik in ons levensonderhoud voorzag als consultant voor groene bedrijven. Het leven van een huishouder yogi was zeker niet altijd gemakkelijk, maar steeds weer erg belonend.

2005

The game of Leela by Harish JohariNadat ik zo vele bijna te grootse voorbeelden had gekend van wat yoga echt betekent, was ik eerder terughoudend om mezelf als leraar te zien. Het gebeurde zo ongeveer in 2005 in de Santosh Puri Ashram in Hardwar-India. Vanaf de eerste les bleek ik er zelf heel erg van te genieten en uit de reacties van de mensen kon ik afleiden dat ik nu een taak had tegenover mijn leraar om met anderen te delen wat ik geleerd had.

De wereldwijde nadruk op de puur fysieke aspecten van yoga en de dikwijls te intellectuele interpretatie van advaita vedanta, vraagt om in balans te worden gebracht. Naar het voorbeeld van mijn leraars en de geest van de vedische geschriften, ontstond de nood aan wat men een tantric jnani zou kunnen noemen. Los van namen en labels, het combineren van de uiterlijk tegengestelde principes van Tantra en Jnana in één aanpak betekent het respecteren van de ultieme complementariteit van alle yoga takken en technieken, waaronder uiteraard ook Ashtanga en Bhakti. Alleen door deze integrale aanpak kunnen alle leerlingen voorbij hun specifieke beperkingen doorgroeien.

Harish Johari liet me ook de taak om een boek over Rasa Sadhana te schrijven, dat gepubliceerd werd in 2006 als "The Yoga of Nine Emotions". Diepere meditatie bracht bijkomende inzichten die ik deelde in het boek "The Yoga of Truth", gepubliceerd in 2007.

In 2006 reisde ik voor het eerst als leraar naar de U.S. en Canada, waarbij ik op vele plekken les gaf die verbonden waren aan Sanatan Society. Op die reis begreep ik dat het niet eenvoudig is om van spiritueel lesgeven een beroep te maken en ik ontwaardde duidelijk de potentiële ego-val die het vertegenwoordigde. Ik was al terughoudend over mezelf als leraar en werd er alleen maar wantrouwiger over om deze weg te volgen. Wanneer men enkel asana en andere fysieke aspecten aanbrengt, dan stelt zich dit probleem niet echt. Maar als "spirituele leraar" afhankelijk worden voor het overleven van de leerlingen die je eigenlijk zo snel mogelijk zou moeten kunnen spiritueel zelfvoorzienend maken... ik had grote twijfel over de impact hiervan op mijn lessen en mijn eigen spirituele ontwikkeling. Die angst was ook wel wat irrationeel, maar men dient de "spirituele markt" maar te aanschouwen om ze te begrijpen.

Gelukkig ontdekte ik datzelfde jaar Youtube, wat me toeliet mijn taak als leraar te vervullen zonder van job te moeten veranderen. In 2007 startte ik de wekelijkse gratis lessen in mijn thuisstad Gent, wat het mogelijk maakte meer dan 100 lesuren als video online te plaatsen. Deze lessen brachten ook veelbelovende leerlingen uit de regio, die ik probeerde individueel te begeleiden in zoverre mijn privé leven en werk het toelieten. Ik gaf ook lessen aan yoga leraars binnen de European Yoga Union en via de Belgische en Nederlandse yoga federaties.

2009

The game of Leela by Harish JohariIn 2009 ontmoette ik Kedar Upreti, een Tantrische healer uit Nepal, die mijn oefeningen op een nieuw niveau bracht. Dat schiep ook de nieuwe taak om de innerlijke blokkades van mensen te genezen, via rituelen en specifieke oefeningen. Terwijl ik nog ten zeerste een student ben in dit veld, bleken deze technieken al snel in staat om meer harmonie te brengen in het leven van mijn leerlingen, alsook hun capaciteit te verhogen om de principes van yoga en meditatie in praktijk te brengen. Het krediet daarvoor is enkel aan de spirituele wereld, die dit alles mogelijk maakt.

Ondertusen ontsnapte ook ik niet aan de toenemende economische waanzin die onze wereld domineert. Mijn werk vroeg meer en meer tijd en liet steeds minder energie over voor het lesgeven, coachen en healen. Kali yuga is Kali yuga.

In 2014 wou mijn zoon heel graag het Mekka van de basketbal bezoeken, wat de aanleiding was om een weekend workshop op basis van donaties te organiseren in New York, met de hulp van Neta Katz, een lokale yoga lerares. Het was bijzonder aangenaam om die groep mensen te ontmoeten waarmee ik al een tijdje communiceerde, maar het was ook duidelijk dat zij meer van mij verwachtten. In die tijd was dat evenwel niet mogelijk.

Sindsdien kreeg ik meer en meer aanvragen om workshops te organiseren in andere landen en ook om de mensen die geïnspireerd raakten door de online video's meer persoonlijk te coachen. Te vele vragen om healing bleven ook onbeantwoord...

2018

The game of Leela by Harish JohariNadat een verandering in mijn werksituatie als consultant voor groene bedrijven zich voordeed, schepte het de mogelijkheid om met meer "vrije tijd" en wat minder verantwoordelijkheden, ook mijn rol als lesgever anders in te vullen. Vanaf 2018 accepteerde ik dat mijn les geven, coachen en healen ook een deel van mijn inkomen kunnen uitmaken, omdat het de enige werkbare manier lijkt om deze taken ook echt te vervullen.

2021

Ongeveer gelijklopend met de start van de pandemie, besloot ik in de lente van 2021 om mijn werk als consultant voor groene bedrijven stop te zetten en me volledig te wijden aan lesgeven, schrijven, coaching en healing. Teneinde meer mensen persoonlijk te steunen in hun spirituele groei, biedt ik nu individuele coaching en healing aan, tegen naar ik hoop haalbare prijzen. Wie graag de Leela Yoga activiteiten steunt kan een donatie schenken die helpt om dit alles mogelijk en toegankelijk te maken. Ik ben benieuwd naar het nieuwe Leela dat het universum in petto heeft, via mezelf en jullie allemaal... - Aum Guru Kali Guru Mahakali Deviyaye Swaha.

 

Peter MarchandOver


Binnen de vedische filosofie is het leven een spel, een spiritueel theater, een "Leela". Leela yoga is dan ook gelukkig geen nieuw soort yoga, want daarvan zijn er al meer dan genoeg. Als het leven een spel is, dan is ook yoga een spel dat we pas serieus kunnen spelen als we onszelf en het spel niet al te serieus nemen. Dat is de betekenis van Leela, niets meer en ook niets minder.

 

Laatste Nieuws


Nieuw boek door Peter Marchand : "Tantric Advaita - Energizing Nonduality"

You are that blissful Self-awareness beyond duality. You really ‘get that’, yet it is hard to keep feeling it. Tantric Advaita may be just what you need. Lees meer...

Engelstalige website

zie www.leela-yoga.org

 

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten, zie je welke nieuwe video lessen beschikbaar zijn en krijg je ook diverse tips en tricks.