Probleem Coaching - Problem Coaching

Probleem coaching

in english see below

Alhoewel problemen niet echt bestaan, heeft iedereen ze. Bij deze les kan iedereen (in de mate van het mogelijke) de coach een persoonlijk probleem voorleggen. Dat kan over vele onderwerpen gaan, zoals relaties, emoties, meditatie of andere sadhana problemen, spirituele groei, slapen, gezondheid, ...

De leraar geeft dan inzichten in het probleem vanuit het perspectief van yoga en rijkt concrete methodes aan om vooruitgang te boeken. Dat zijn zowel methodes die het probleem rechtstreeks aanpakken, als methodes waarbij de nadruk meer ligt op persoonlijke ontwikkeling door oefening. Dit is dikwijls nodig om de concrete aanpak van een probleem een grotere kans op slagen te geven.

Alhoewel het soms moeilijk kan zijn om een probleem in groep voor te leggen, kan dit op zich al heel bevrijdend werken. Het is evenwel niet de bedoeling dat de groep het probleem beoordeelt - dat is de taak van de coach. De groepsleden kunnen anderzijds veel leren uit elkaars problemen, omdat alle problemen met elkaar verwant zijn en we de problemen van een ander objectiever kunnen bekijken.

De antwoorden gebeuren in het nederlands of het engels naargelang de vraag. Sommige onderwerpen kunnen ook leiden tot een meer persoonlijke coaching/healing, op een ander moment, al is het aantal plaatsen beperkt.

PROBLEM COACHING

Even though problems do not really exist, we all have them. During this class all participants (as far as possible) can submit a personal problem to the coach. It may concern many subjects, such as relationships, emotions, meditation and other sadhana problems, spiritual growth, sleep, health, ...

The teacher will provide insights into the problem from the perspective of yoga and will offer clear methods to move forward. These methods may be targeting the problem directly and may also put more emphasis on personal growth through excercise. Often the latter is needed to offer the direct approaches to the problem a better chance.

Even though it may be difficult sometimes to explain a personal problem in a group, this may in itself already provide some relief. It is however not the objective that the group analyses the problem - that is the task of the coach. On the other hand, group members may learn something from each others' problems, as all problems are related and we can more objectively observe the problems of another.

The answers will be given in english or dutch depending on the question. Some issues may also lead to a more personal councelling/healing at another time, though the number of places is fairly limited.Over


Binnen de vedische filosofie is het leven een spel, een spiritueel theater, een "Leela". Leela yoga is dan ook gelukkig geen nieuw soort yoga, want daarvan zijn er al meer dan genoeg. Als het leven een spel is, dan is ook yoga een spel dat we pas serieus kunnen spelen als we onszelf en het spel niet al te serieus nemen. Dat is de betekenis van Leela, niets meer en ook niets minder.

De lessen hier in Gent zijn vrij informeel, deels theoretisch, deels praktisch. Aan fysieke oefeningen (asanas) wordt weinig aandacht besteed. De nadruk ligt op meditatie en op spiritueel, mentaal en lichamelijk gezonde disciplines in het leven. Verder werken we ook met mantra, zang en muziek.

De lessen worden gegeven door Peter Marchand en soms ontvangen we ook een gastleraar.

Laatste Nieuws


Leela Bhajan Jam Band op Yogalife Festival

Op 11 augustus zongen we Bhajans samen met een 100-tal mensen. Lees meer...

Nieuwe engelstalige website

in de maak, zie www.leela-yoga.org

De lessen in Gent gaan door op :


OBSG
(Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent)
Kortrijksesteenweg 500
9000 Gent

(zeer dicht bij het Sint-Pieters Station)


Schrijf je in op onze lessen-nieuwsbrief, dan krijg je van elke volgende les een mailtje ter bevestiging, word je verwittigd indien een les niet kan doorgaan of er een andere wijziging in de planning is.