Agenda Yoga Lessen Gent - Agenda Yoga Classes Gent
  Yoga Agenda Gent

Yoga lessen in het nederlands

Binnen Leela Yoga worden zowel nederlandstalige als engelstalige gratis yogalessen aangeboden - zie agenda hieronder. Het gebruikte engels is eenvoudig en zeker toegankelijk voor mensen met een andere moedertaal.

Schrijf je zeker in op onze lessen-nieuwsbrief. Dan krijg je van elke volgende les een mailtje ter bevestiging, word je verwittigd indien een les niet kan doorgaan of er een andere wijziging in de planning is.

Alle activiteiten zijn gratis tenzij eventueel anders aangekondigd, en zonder nood aan inschrijving vooraf.

In het OBSG worden ook yogalessen met Asana (fysieke oefeningen) aangeboden door Fusion Yoga, meestal op woensdag, voorafgaand aan de Leela Yoga lessen - zie Fusion Yoga. Gelieve dus bij aankomst wat stil te zijn teneinde niet te storen...

Yoga classes in english

Leela Yoga offers free yoga classes both in english as in dutch - see the agenda below. The english used is not of the academic type and accessible also for people with another mothertongue.

It is advisable to subscribe to our yoga classes newsletter. Then you will receive a confirmation of each upcoming class by email and you will be notified if a class is cancelled or if the subject of a class is changed.

All activities are free of charge except if otherwise indicated, as well as without need for booking in advance.

At the OBSG there are also classes including Asana (physical excercises) offered by Fusion Yoga, mostly on wednesdays, just before the Leela Yoga classes - see Fusion Yoga. Please keep a little silent when arriving as not to disturb...

Tijd
Time
Taal Lang. Titel
Title
Beschrijving
Description
Door By Locatie
Location
wed
16/8/2017
8-10:30pm
NED YOGA, SEX, DRUGS & ROCK & ROLL (BHOGA) Bespreking van de relatie tussen yoga en genot (bhoga) : verwezenlijken van verlangens via yoga, omgaan met verslavingen, sex, drugs en rock&roll. Alles heeft een plaats... Peter OBSG
wed
23/8/2017
8-10:30pm
ENG/
NED

PROBLEM COACHING SESSION

SESSIE PROBLEEM COACHING

Even though problems do not really exist, we all have them. During this class all participants (as far as possible) can submit a personal problem to the coach. It may concern many subjects, such as relationships, emotions, meditation and other sadhana problems, spiritual growth, sleep, health, ... The teacher will provide insights into the problem from the perspective of yoga and will offer clear methods to move forward. These methods may be targeting the problem directly and may also put more emphasis on personal growth through excercise. Often the latter is needed to offer the direct approaches to the problem a better chance. Even though it may be difficult sometimes to explain a personal problem in a group, this may in itself already provide some relief. It is however not the objective that the group analyses the problem - that is the task of the coach. On the other hand, group members may learn something from each others' problems, as all problems are related and we can more objectively observe the problems of another. The answers will be given in english or dutch depending on the question. Some issues may also lead to a more personal councelling/healing at another time and free of charge, though the number of places is fairly limited.

Alhoewel problemen niet echt bestaan, heeft iedereen ze. Bij deze les kan iedereen (in de mate van het mogelijke) de coach een persoonlijk probleem voorleggen. Dat kan over vele onderwerpen gaan, zoals relaties, emoties, meditatie of andere sadhana problemen, spirituele groei, slapen, gezondheid, ... De leraar geeft dan inzichten in het probleem vanuit het perspectief van yoga en rijkt concrete methodes aan om vooruitgang te boeken. Dat zijn zowel methodes die het probleem rechtstreeks aanpakken, als methodes waarbij de nadruk meer ligt op persoonlijke ontwikkeling door oefening. Dit is dikwijls nodig om de concrete aanpak van een probleem een grotere kans op slagen te geven. Alhoewel het soms moeilijk kan zijn om een probleem in groep voor te leggen, kan dit op zich al heel bevrijdend werken. Het is evenwel niet de bedoeling dat de groep het probleem beoordeelt - dat is de taak van de coach. De groepsleden kunnen anderzijds veel leren uit elkaars problemen, omdat alle problemen met elkaar verwant zijn en we de problemen van een ander objectiever kunnen bekijken. De antwoorden gebeuren in het nederlands of het engels naargelang de vraag. Sommige onderwerpen kunnen ook leiden tot een meer persoonlijke coaching/healing, op een ander moment en gratis, al is het aantal plaatsen beperkt.

   
wed
30/8/2017
8-10:30pm
ENG/
NED

REUNIE 10 JAAR LEELA YOGA & BHAJANS AVOND

REUNION 10 YEARS LEELA YOGA & BHAJANS EVENING

De eerste Leela Yoga les in Gent gebeurde op 6 juni 2007, meer dan 10 jaar geleden dus. Een prima moment om iedereen van de afgelopen 10 jaar eens uit te nodigen voor een informele reunie, gekoppeld aan de ondertussen klassieke Bhajans avond. Dat betekent het samen zingen van indiase en mogelijks ook andere spirituele liederen, begeleid door de Leela Bhajans Jam Band.
The first Leela Yoga class in Ghent happened on the 6th of June in 2007, more than 10 years ago. It is a fine moment to invite everybody of the past 10 years for an informal reunion, linked to the meanwhile classic Bhajans evening. That means chanting together of indian and other spiritual songs, accompagnied by the Leela Bhajans Jam Band.
Peter OBSG
wed
6/9/2017
8-10:30pm
ENG
NED
GAYATRI MANTRA MEDITATIE/
MEDITATION
Gezamelijk mediteren op de Gayatri mantra (oefen eventueel wat vooraf), na een korte introductie over het hoe en waarom.
Meditating together with the Gayatri mantra (you might excercise it in advance, but it's no must), after a short introduction on how and why.
Peter OBSG
wed
13/9/2017
8-10:30pm
ENG RASA SADHANA : FEAR How to deal with worries and fear in a healthy way and how to do fear sadhana, in order to ultimately get rid of fear for good. Peter OBSG
 

HET HIERNAVOLGENDE PROGRAMMA WORDT SNEL AANGEVULD...

THE PROGRAM HEREAFTER WILL SOON BE UPDATED...

Elke les voor iedereen toegankelijk, ook zonder voorkennis. Een les missen is geen probleem - alles komt terug.

Meebrengen : een zit/lig-matje en loszittende kledij zijn altijd handig...

Centraal in deze lessen staat een open geest, waarbij alle vormen van yoga en spiritualiteit als één worden gezien. Gratis betekent niet dat er commerciele of sectarische onzin aan verbonden is. Gratis is gewoon eenvoudig.

Klik hier voor een overzicht van de reeds voorbije yoga lessen

Beginners and more advanced students can attend to any class. Missing a class is no problem - subjects rotate anyhow.

What to bring : loose clothes and a small mat or blanket for sitting/lying on are always handy.

All these classes happen in an open spirit, recognizing all forms of yoga and spirituality as being one. Giving free classes does not mean that there is some commercial or sectarian nonsense involved. Free just makes it more simple.

Click here for an overview of past yoga classes.

Gratis Yoga Gent gratis yogales elke woensdagavond te Gent Inschrijven op de Leela nieuwsbrief Yoga video clips Yoga audio : mantras, bhajans, lessen,... Overzicht van de yoga lessen en andere activiteiten in Gent