Tantric Advaita


Samadhi - absorptie

Ashtanga Yoga - Samadhi

Over Samadhi zegt Patanjali letterlijk het volgende (de nummers zijn de nummers van de oorspronkelijke Yoga Sutras van Patanjali) :

Beschrijving

Absorptie (Samadhi) betekent dat bewustzijn van het object vanuit leegte ervaren wordt en er dus niet langer bewustzijn is van zichzelf (de geest). Het object wordt dan gezien in de werkelijke vorm (3.3). Samen vormen deze drie (Dharana, Dhyana en Samadhi) Samyama (letterlijk : gezamelijke dood) (3.4).

Samyama wordt gebruikt in stadia (bepaald door het object) (3.6). Samyama is een innerlijk proces in vergelijking tot wat vooraf gaat (Yama, Niyama, Asana, Pranayama) (3.7). Wanneer Samyama wordt bereikt, bereikt de yogi de hemel waar het licht van het hogere bewustzijn schijnt (3.5).

Voorbereiding

Bewuste Absorptie (Samadhi) wordt vergezeld van redenering, contemplatie, gelukzaligheid en zuiver bewustzijn (1.17). Sommigen kunnen in een (eerder onbewuste) staat van Samadhi vertoeven omdat ze zo geboren zijn (1.19). Bij anderen wordt Samadhi voorafgegaan door geloof, wilskracht, herinnering en hoge intelligentie 1.20).

Samadhi is het best bereikbaar wanneer het verlangen ernaar zeer groot is (1.21). Nog een factor die verschil maakt is de milde, gewone of intense natuur van de gebruikte technieken (1.22). Of ook nog de overgave aan de ultieme godheid met vorm (Ishvara) (1.23).

Stadia en methode

De transformatie in absorptie (Samadhi) vind plaats door het steeds weer onderdrukken van indrukken, het vasthouden aan de staat van bewustzijn die bestaat op het moment waarop een indruk verdwijnt en voor een andere zijn plaats inneemt (Nirodha) (3.9). Door herhaaldelijk oefenen wordt Nirodha vredevol (3.10).

De transformatie in absorbtie (Samadhi) vind ook plaats door het geleidelijk verdwijnen van alle verstoringen en het gelijktijdig opkomen van echte één-puntigheid (3.11). De transformatie in absorbtie (Samadhi) houdt ook in dat het object van de meditatie keer op keer verdwijnt om zich dan weer terug te manifesteren - dat heet Ekagrata Parinama (3.12).

Absortie (Samadhi) is verward wanneer er een onvolledig onderscheid wordt gemaakt tussen puur intellectuele kennis, echte kennis en de gewone kennis gebaseerd op ervaring en redenering (1.42). Absorbtie (Samadhi) zonder verwarring ontstaat wanneer de (karmische) herinneringen zijn opgeklaard, het bewustzijn niet langer met de eigen vorm geïdentifiëerd is en alleen echte kennis van het object van de meditatie overblijft (1.43).

Daarmee hebben we de twee belangrijkste soorten Samadhi onderscheiden, maar er bestaan ook de meer subtiele vormen (1.44). De meer subtiele vormen van Samadhi hebben betrekking op het verdwijnen van de essentiële kwaliteiten van energie (Gunas). (1.45). Deze stadia van Samadhi hebben betrekking op Samadhi waarin er nog een object aanwezig is in de meditatie (1.46).

Bevrijding - verlichting - Kaivalya

Wat overblijft in het bewustzijn nadat het object (van de meditatie) is losgelaten, is Bewuste Absorptie (Samadhi) zonder object (Asamprajnata) - dwz. in leegte (1.18). Wanneer de Samadhi zo zuiver wordt dat ze ontdaan is van alle objecten, daagt het echte spirituele zien (1.47). Dan is het bewustzijn ingebed in zowel de achterliggende als de overkoepelende waarheid (1.48). De kennis die opgedaan wordt via directe waarneming, gevolgtrekking of getuigenis is anders dan deze kennis, omdat ze beperkt is tot een specifiek object (1.49). De indruk die het produceert verhindert het effect van andere indrukken (1.50). Wanneer dan uiteindelijk het object wordt losgelaten dat toeliet om al het andere los te laten, is de ultieme, "zaadloze" Samadhi een feit (1.51). De absorptie met een zaad (Sabija Samadhi) is uiterlijk in vergelijking tot de zaadloze absorptie (Nirbija Samadhi) (3.8).

Door het bewustzijn van het verschil tussen het zuiverste bewustzijn (purusha) en de zuiverste kwaliteit van energie (sattva) ontstaat heerschappij over alle vormen (almacht) en kennis van alles (alwetendheid) (3.50). Door het zelfs niet gehecht zijn daaraan, wordt het meest essentiële zaad van de hechting vernietigd, en volgt bevrijding (Kaivalya) (3.51).

Door waarneming van de absolute realiteit wordt de hoogste kennis geboren, transcendent, waarbij alle objecten ten alle tijde en ongeordend waargenomen worden (3.55). Wanneer het zuivere bewustzijn (Purusha) en de zuiverste energie (Sattva) even zuiver zijn, volgt de bevrijding (Kaivalya) (3.56).

Wanneer alle onzuiverheden en verduisteringen zijn verwijderd, wordt dat wat via de geest kan gekend worden verwaarloosbaar, in vergelijking tot het oneindige dat gekend wordt bij verlichting (4.31). Doordat de essentïele kwaliteiten van energie (Gunas) dan hun rol uitgespeeld hebben, verdwijnen ze (4.32). Het proces dat uiteindelijk leidt tot de verlichting zal op het moment van de verlichting gewoon als een proces gekend zijn (4.33). Na de Kaivalya of bevrijding komen de essentiële kwaliteiten van energie (Gunas) terug tevoorschijn, maar volledig los staand van het zuivere bewustzijn, dat nu puur op zichzelf staat - einde (4.34).

Samadhi in de 7de chakra door PW

In tegenstelling tot bij de andere "benen" van Ashtanga Yoga, geeft Patanjali dus zeer veel informatie over Samadhi. Er is infeite weinig aan toe te voegen. Het is daarenboven moeilijk over Samadhi zinnige dingen te zeggen, omdat wat daar gebeurt volledig voorbijgaat aan woorden. Het is geen bewust proces, gewoon iets wat gebeurt.

Samadhi begint wanneer door de voortdurende concentratie op het object van de meditatie, de geest in slaap valt en het individuele bewustzijn verdwijnt. Dat individuele bewustzijn kent evenwel verschillende facetten, die overstemmen met de lagen van het bewustzijn. De stadia in Samadhi betreffen dan ook het stap voor stap oplossen van deze verschillende lichamen. Daarbij verandert de perceptie van het object van de meditatie, dat steeds subtieler wordt. Deze evolutie kent ook momenten waarin het object vervaagt om daarna in zijn subtielere vorm weer helder te worden. Uiteindelijk volgt de ultieme bevrijding of verlichting.Over


Binnen de vedische filosofie is het leven een spel, een spiritueel theater, een "Leela". Leela yoga is dan ook gelukkig geen nieuw soort yoga, want daarvan zijn er al meer dan genoeg. Als het leven een spel is, dan is ook yoga een spel dat we pas serieus kunnen spelen als we onszelf en het spel niet al te serieus nemen. Dat is de betekenis van Leela, niets meer en ook niets minder.

 

Laatste Nieuws


Nieuw boek door Peter Marchand : "Tantric Advaita - Energizing Nonduality"

You are that blissful Self-awareness beyond duality. You really ‘get that’, yet it is hard to keep feeling it. Tantric Advaita may be just what you need. Lees meer...

Engelstalige website

zie www.leela-yoga.org

 

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten, zie je welke nieuwe video lessen beschikbaar zijn en krijg je ook diverse tips en tricks.