Tantric Advaita


Op basis van de Nepalese sjamanistische traditie - steeds van 18:30 tot 21u30

Havan Vuurritueel in Scheldewindeke

De ruime tent met rookgat waarin de vuurrituelen plaats vinden

Vuurrituelen zijn de oudste rituelen die in de literatuur beschreven staan en komen in alle oude culturen voor. In de Vedische en Tantrische tradities worden ze gezien als een essentieel onderdeel van zowel spirituele als wereldse ontwikkeling, door via het vuur een verbinding met de spirituele wereld te maken. Dat is afhankelijk van de intentie die we er zelf aan geven. Of we nu om diepere meditatie vragen, betere relaties, het oplossen van onaangename emoties, meer creativiteit in wat we ondernemen of een betere gezondheid, de resultaten zijn dikwijls subtiel maar verbluffend diepgaand. De ervaring leert dat een positief effekt altijd waarneembaar is, al krijgen we uiteraard niet alles waar we om vragen. Onze offers via het vuur aan de spirituele energieën worden altijd op één of andere manier beloond. Naderhand ervaart zowat iedereen een verhoogd gevoel van welbehagen en verbinding.

 

Vuurritueel met maximaal 4 deelnemers plus mezelf

Het ritueel gebeurt in de tipitent met rookgat, die een optimale ventilatie biedt ondermeer door de brede en hoge ingang. Zeker als je zit is de rook normaal niet echt waarneembaar. Toch is deelname niet aangewezen voor mensen die bijzonder gevoelig zijn aan rook. Mooi weer of regen, het ritueel kan altijd doorgaan. Alleen bij storm kan een sessie afgeblazen worden omwille van de veiligheid. Er is ruim plaats voor 4 deelnemers plus mezelf.

Vuurrituelen in grote groepen zijn mogelijk, maar de beschikbare spirituele energie wordt daarbij ook over een grote groep verspreid en het individuele resultaat is daar dan ook naar. Met 4 deelnemers kan de spirituele energie op elk individu gericht worden en kan elke persoon ook door mezelf voldoende ondersteund worden.

Ook mensen die al eerder aan dit vuurritueel deelnamen kunnen dat opnieuw doen. In de opstart was er sprake van een inleidend vuurritueel met heel veel uitleg, gevolgd door een vuurritueel voor gevorderden met minder uitleg en meer tijd voor het echte werk. Uiteindelijk bleek het beter om de uitleg in een video onder te brengen (is in ontwerp), zodat we meer tijd kunnen besteden aan het eigenlijke ritueel. En dus kunnen beginners en gevorderden prima samen dit doen.

 

Met 5 m diameter is er binnenin de tent ruim de plaats om afstand te houden...

Verloop van het vuurritueel

Het vuurritueel zelf bestaat uit het opzeggen van heel wat mantras gevolgd door het woord "swaha", wat betekent "ik geef". Indien je de gebruikte mantra al kent, kan je hem mee opzeggen, maar dat is zeker niet noodzakelijk. Het opzeggen van de mantras gebeurt vrij snel, zodat de energie meer gebald wordt. Je hoeft dus zeker geen mantras te kennen om hieraan deel te nemen. Alleen het woord "swaha" wordt wel door ieder deelnemer steeds uitgesproken, waarbij iedereen telkens een offering in het vuur gooit. Deze offering bestaat ondermeer uit rijst, geklaarde boter (ghee), samigri (een mengsel van 36 geurige kruiden en houtsoorten) en zwart sesamzaad.

Het specifieke vuurritueel voor de energieën verbonden aan de mantras van Ganesh, Gayatri, Kali en Bhairav dienen de meer specifieke intenties van de deelnemers. Meditatie op deze mantras thuis versterkt de kracht van het vuurritueel en vice versa, zowel voorafgaand als achteraf. Daarin is elke deelnemer vrij. We werken standaard met een gebalanceerde set van 4 mantras, maar je kan ook je eigen mantra meebrengen. De keuze om deze 4 specifieke mantras te gebruiken, is gebeurd omdat ze de meest gangbare intenties voldoende afdekken :

Alle deelnemers doen mee aan het vuurritueel voor vier mantras, maar richten hun intentie best op één van deze specifieke energieën. Zo steunen we bij elke mantra ook degenen die er hun intentie aan verbonden hebben. Toch is het ook perfect modelijk om geen specifieke keuze te maken en met de 4 mantras de 4 overeenkomstige energieën in jezelf te versterken.

Je bent totaal zo'n 3 uur aanwezig. Het is af te raden het ritueel te verlaten vooraleer het correct beëindigd is.

Het volle maan vuurritueel vindt 's avonds plaats bij me thuis in Scheldewindeke. Aan de deelnemers wordt gevraagd zich voorafgaand thuis te douchen en verse kledij aan te doen, die een beetje vuil mag worden. Na inschrijving ontvang je verdere details. Het beginuur hangt af van de zonsondergang, dus is telkens anders. We zitten rond het vuur op een plat oppervlak, dus je draagt best losse kledij en afhankelijk van het weer kun je ook een extra dekentje meebrengen.

 

35 € bijdrage per deelnemer

Ik wil dit graag toegankelijk houden voor iedereen, maar dien toch een zekere bijdrage te vragen verdeeld over het beperkte aantal deelnemers. Aan het ritueel gaat ongeveer 2 uur voorbereiding & decoratie vooraf. Tenslotte vraagt het schoonmaken achteraf zeker nog een uur werk, want de ervaring leert dat niet alle geofferde rijst, samigri, enz... in het vuur belanden. Alle verbruikte hout en andere offeringen zijn uiteraard ook inbegrepen in deze bijdrage.

 

Inschrijving

Hoe bereik je de locatie Scheldewindeke ?

>>> Schrijf je in via deze link

 

Je kan eventueel eerst hier onder nog wat meer lezen over de werking van vuurrituelen...

Kan een vuurritueel mij echt helpen ?

De spirituele wereld bestaat uit wezens van een andere, spirituele dimensie. Voor de meesten is dat een zaak van geloven of niet, wat natuurlijk is. Voor mezelf is het evenwel een feit uit directe ervaring. En dat die wezens ons kunnen helpen ook.

Zolang we niet om hulp vragen bij hetgeen we willen bekomen, zullen ze ons ook niet helpen omdat ze zich niet ongevraagd willen moeien in ons leven. Maar als we er om vragen en die vraag ook wat spiritueel kunnen kaderen, dan zijn er onder die wezens veel karma yogi's die ons maar al te graag bijstaan.

Een vuurritueel is een eeuwenoude vorm van hulp vragen aan die spirituele wereld. De giften die we daarbij offeren dienen in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat we ons ook niet schuldig voelen omwille van die hulp. Ze hebben anderzijds ook echt wel waarde in die spirituele wereld en dienen daarbij niets anders dan dezelfde onbaatzuchtige hulp die die spirituele wezens ons bieden.

Karma blijft karma natuurlijk, dus je kan niet het onmogelijke verwachten. Maar veel is echt wel mogelijk, op alle vlakken van het leven. We kunen dan onverwachte kansen krijgen om te groeien, blokkades op te heffen, onze verlangens te realiseren. De kracht van het universum (Shakti) is als een moeder die niets anders wil dan dat haar kinderen gelukkig zijn.

 

Tot welke traditie behoort dit vuurritueel ?

Dit vuurritueel behoort tot de Tantrische traditie van Nepal, en meer bepaald tot de famillie van mijn leraar Kedar Upreti uit Katmandu - Nepal. Het onderscheidt zich van de meer Vedische vuurrituelen die in India zeer populair zijn. Dit heeft met practische zaken te maken, zoals het feit dat een vuurplaats in een Vedisch ritueel bv. altijd vierkant en drietraps is, terwijl het in een Tantrisch ritueel ook rond kan zijn, zoals bij me thuis. Maar het onderscheid gaat veel verder. Vedische rituelen zijn veel specifieker en complexer dan Tantrische rituelen en worden normaal enkel door een Brahmaanse priester uitgevoerd, zowel in tempels als bij mensen thuis. Tantrische rituelen behoren tot de sjamaanse traditie en zijn in zekere zin aardser en directer.

Wil je meer algemene info over vuurrituelen, zoek dan naar de woorden havan, havana, homa, yagya, yajna.

 

Leer ik hierbij ook om zelf een vuurritueel te doen ?

Voor alle duidelijkheid, dat is totaal niet de bedoeling van deze sessies. Een vuurritueel is geen spiritueel spelletje, geen feelgood evenementje. Een vuurritueel leren doen gaat volledig voorbij aan de vele specifieke voorbereidingen, reinigingen en handelingen, alsook aan de meer dan 100 mantra's waaruit het ritueel bestaat. Wanneer een vuurritueel gebeurt zonder de nodige spirituele ervaring en ondersteuning, dan kan het ook energieën aantrekken die een negatief effect kunnen veroorzaken. Het is enkel maar omdat ik me ten volle gesteund voel door de spirituele energieën uit de familie en clan van mijn leraar Kedar Upreti, dat ik deze verantwoordelijkheid wil en mag nemen. Omwille van mijn werk als healer ben ik gewoon om wekelijks één of meerdere vuurrituelen te doen. Mocht je trouwens zeer sterke mentale, emotionele of fysieke problemen ervaren, dan is een persoonlijk aangepaste Tantrische healing - al dan niet met vuurritueel - meer op zijn plaats dan dit meer algemene vuurritueel.

 

>>> Schrijf je in via deze linkOver


Binnen de vedische filosofie is het leven een spel, een spiritueel theater, een "Leela". Leela yoga is dan ook gelukkig geen nieuw soort yoga, want daarvan zijn er al meer dan genoeg. Als het leven een spel is, dan is ook yoga een spel dat we pas serieus kunnen spelen als we onszelf en het spel niet al te serieus nemen. Dat is de betekenis van Leela, niets meer en ook niets minder.

 

Laatste Nieuws


Nieuw boek door Peter Marchand : "Tantric Advaita - Energizing Nonduality"

You are that blissful Self-awareness beyond duality. You really ‘get that’, yet it is hard to keep feeling it. Tantric Advaita may be just what you need. Lees meer...

Engelstalige website

zie www.leela-yoga.org

 

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten, zie je welke nieuwe video lessen beschikbaar zijn en krijg je ook diverse tips en tricks.