Tantric Advaita


Yoga audio

Mantra Meditatie

Gayatri mantra meditatie
Lettergrepen in de gayatri mantra en de energiecentra die ze beïnvloeden.

Mantras zijn woorden of gebeden die bestaan uit psychisch krachtige lettergrepen die alle lagen van het bewustzijn beïnvloeden. "Mantrana", de Sanskriet oorsprong van het woord "mantra", betekent advies of suggestie. Ze beïnvloeden zowel degene die ze voortbrengt als degene die ernaar luistert. De vedische mantras zijn afkomstig van rishis (zieners). In hun diepe meditatie hebben ze de mantra gezien en gehoord. Mantras worden gebruikt binnen de yoga van de devotie, voor heling, voor zuivering en binnen meditatie. Ze komen in zowat alle culturen voor.

Niet elk gebruik van mantra valt dus onder mantra meditatie. Meditatie (Dhyana) betekent het ononderbroken geconcentreerd zijn op één object, in dit geval dus op één mantra. Het langdurig herhalen van een mantra heet mantra japa. Bij rituelen, genezing, enz.. worden meestal meerdere mantras gebruikt en dat is dus niet echt mantra meditatie. Het is niet minder goed of belangrijk, maar gewoon iets anders, met andere bedoelingen.

De bedoeling van mantra meditatie is het tot stilstand brengen van de geest, zodat het kernbewustzijn woordeloos kan worden ervaren en het ego verdwijnt. Net zoals bij alle vormen van meditatie is het ultieme objectief dus samadhi.

De meest potente mantra meditatie ontstaat bij het zingen van de mantra in stilte, binnenin. Alleen dan is de geest rustig genoeg om een echt diepe meditatieve staat te ontwikkelen. Het luisteren naar de mantra in jezelf is de hoogste vorm van mantra meditatie.

Het luidop zingen van een mantra vormt een goede aanloop naar stille mantra meditatie. Zachtjesaan kan dan het volume verminderd worden, tot de mantra gepreveld wordt eerder dan gezongen, om tenslotte helemaal intern verder te gaan. Binnen tantra yoga wordt een mantra dikwijls vergezeld van een beeld. Dat kan een yantra (geometrische figuur) of godheid zijn, of ook gewoon de geschreven letters van de mantra. Zo worden beide hersenhelften bezig gehouden en is de visuele hersenhelft minder goed in staat om de geest af te leiden.

Het luidop zingen kan ook in groep gebeuren, uitdovend op dezelfde manier. Enerzijds is het niet zo gemakkelijk te mediteren in groep, omdat de mensen mekaar dikwijls storen omdat ze niet kunnen blijven stilzitten, enz.. Anderzijds helpen degenen die al verder gevorderd zijn in mantra meditatie de anderen, doordat ze een meditatieve vibratie scheppen en dit niet alleen via het geluid dat ze voortbrengen. Mantra groepsmeditaties staan dikwijls ook toe een langere mantra meditatie te doen dan men als individu aankan (of denkt aan te kunnen).

Een beproefde techniek is het bijzonder lang zingen van mantras, waarbij gemikt wordt op uitputting van de geest. Bij kortere sessies is de geest nog best in staat om allerhande gedachten te hebben terwijl de mantra wordt gezongen. Maar wanneer de geest moe wordt is dit soort mentale multitasking moeilijker. Dan zal een gedachte dikwijls het gezang tot stilstand brengen, zodat men ook meteen merkt dat de concentratie verdwenen is en men zich meteen kan herpakken. In groep werkt dit ook zeer goed.

In groep is het best niet te traag te zingen. Een zeker ritme is nodig om synchroon te kunnen zingen. Wanneer men alleen zingt is traag zingen wel goed. Het verlaagt de snelheid van ademenen en de hartslag, wat bevorderlijk is voor meditatie.

het vasthouden van de mala bij mantra meditatieDe geest zal uiteraard allerhande redenen vinden om de meditatie te stoppen. Het is dus best om vooraf te bepalen hoelang de meditatie zal duren. Dan zal het ego de geest beletten de meditatie vroegtijdig te stoppen. Daartoe wordt meestal een mala gebruikt, wat bij ons een rozenkrans heet. Maar het aantal mantras kan ook getelt worden met rijstkorreltjes of zo. Of je kunt gewoon een wekker zetten.

Welke mantra gebruikt wordt is voor mantra meditatie niet zo belangrijk. Wel belangrijk is om het bij één mantra te houden, zodat het overeenkomstige neurale patroon in je hersenen sterk kan worden. Dat is bevorderlijk voor het groeien van het concentratievermogen. Lange mantras zijn in het begin eenvoudiger. Korte mantras zijn voor diepe mantra meditatie evenwel beter.

Op deze site vind je ook mantras waar je naar kunt luisteren.

Meer therapeutische mantrasOver


Binnen de vedische filosofie is het leven een spel, een spiritueel theater, een "Leela". Leela yoga is dan ook gelukkig geen nieuw soort yoga, want daarvan zijn er al meer dan genoeg. Als het leven een spel is, dan is ook yoga een spel dat we pas serieus kunnen spelen als we onszelf en het spel niet al te serieus nemen. Dat is de betekenis van Leela, niets meer en ook niets minder.

 

Laatste Nieuws


Nieuw boek door Peter Marchand : "Tantric Advaita - Energizing Nonduality"

You are that blissful Self-awareness beyond duality. You really ‘get that’, yet it is hard to keep feeling it. Tantric Advaita may be just what you need. Lees meer...

Engelstalige website

zie www.leela-yoga.org

 

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten, zie je welke nieuwe video lessen beschikbaar zijn en krijg je ook diverse tips en tricks.