Tantric Advaita


Wegwijs in de soorten yoga

Soorten Yoga

Alle soorten yoga en spiritualiteit hebben hetzelfde doel. De verschillen dienen enkel de verschillen tussen de personen die yoga beoefenen.

Zo zal iemand die eerder emotioneel is meer geneigd zijn tot de yoga van de liefde/devotie - bhakti yoga. En zal iemand die meer rationeel is beter geschikt zijn voor jnana yoga, de yoga van de kennis/contemplatie/meditatie. En iemand die meer op aktie gericht is zal vooral in karma yoga (onbaatzuchtig dienen) en in asanas (lichaamshoudingen) bevrediging vinden. Daarnaast kan iemand die meer emotioneel is ook echt baat hebben bij jnana yoga, om emotionaliteit en rationaliteit wat meer in balans te brengen, enzovoort. Emotioneel, rationeel en aktie-gericht wordt grotendeels bepaald door het dominante lichaamstype, de dominante dosha. En ook door wat je aan het doen bent : als je denkt, denk dan de waarheid (jnana yoga); als je voelt voel dan de liefde (bhakti yoga) en als je handelt, handel dan in onbaatzuchtigheid (karma yoga).

Voor iemand die de geest al goed stil kan krijgen is gevorderde mantra yoga een goede optie, terwijl voor iemand met een onrustige geest ademhalingsoefeningen (pranayama) eerder op hun plaats zijn. Het ene volgt ook logischerwijze op het andere. Ashtanga yoga, het achtvoudige pad van Patanjali, geeft de 8 opeenvolgende stappen weer die in de meeste soorten yoga (op de mat) van toepassing zijn.

De yoga op de mat is één ding, de yoga in het dagelijkse leven een andere. Daar hangt het vooral van af waar je mee bezig bent. Zo is er ook de yoga van het afwassen, of de yoga van het slapen. De basisprincipes van yoga kunnen op elke handeling toegepast worden, wat op den duur een automatisme wordt.

Er zijn letterlijk duizenden soorten yoga, ontwikkeld door duizenden verlichte zielen die elk hun eigen weg naar de ultieme waarheid voor anderen hebben proberen toegankelijk te maken. Daarnaast zijn er ook nogal wat soorten yoga ontwikkeld door minder verlichte zielen - al zijn die meestal minder duurzaam. In de moderne tijd zijn vele nieuwe soorten yoga vooral op marketing gebaseerd, het vinden van een USP (Unique Selling Proposition), nieuwe ideetjes die soms goed aanslaan. Anderzijds kunnen nieuwe technieken of nieuwe combinaties van technieken wel degelijk een antwoord geven op nieuwe omstandigheden.

Vele soorten yoga zijn complementair en werken in op verschillende aspecten van ons zijn, de zogenaamde lagen van het bewustzijn. Volgende schema geeft een beknopt overzicht :

soorten yoga

In oranje wordt aangegeven op welke vlakken de yoga vooral actief is. De zwarte bolletjes geven het centrale aandachtspunt weer. Zoals alle overzichten kan ook dit overzicht gemakkelijk fout geïnterpreteerd worden - in de les wordt het in detail uitgelegd.

Uiteraard moet je niet alle soorten yoga en aanverwante disciplines volgen. Ochtendyoga, avondyoga, massage, eten, ademen, zitten, staan, balanceren, slapen, denken, niet denken, concentreren, liefde, dienen, overgave,... Alles waar je kan op letten en mee bezig zijn... het kan nogal overweldigend zijn als je denkt dat het allemaal moet. Maar dat is dus absoluut niet zo. Het is mogelijk om met slechts één yogatechniek het einddoel te bereiken. Meer zelfs, het loont om je te concentreren op één yogatechniek, zodat je die echt volledig kunt leren beheersen, zowel op als naast de mat. Maar dikwijls is het ook handig om daarnaast een aantal disciplines te volgen die op de verschillende lagen van je bewust-zijn inwerken en je helpen om die éne techniek te perfectioneren. Tenslotte is het in een eerste fase belangrijk om vanalles uit te proberen, tot je de yoga vindt die voor jou het best werkt. Dan stop je best met "zappen", al blijft het ook nadien belangrijk om open te staan voor nieuwe mogelijkheden, want zelf verander je natuurlijk steeds.Over


Binnen de vedische filosofie is het leven een spel, een spiritueel theater, een "Leela". Leela yoga is dan ook gelukkig geen nieuw soort yoga, want daarvan zijn er al meer dan genoeg. Als het leven een spel is, dan is ook yoga een spel dat we pas serieus kunnen spelen als we onszelf en het spel niet al te serieus nemen. Dat is de betekenis van Leela, niets meer en ook niets minder.

 

Laatste Nieuws


Nieuw boek door Peter Marchand : "Tantric Advaita - Energizing Nonduality"

You are that blissful Self-awareness beyond duality. You really ‘get that’, yet it is hard to keep feeling it. Tantric Advaita may be just what you need. Lees meer...

Engelstalige website

zie www.leela-yoga.org

 

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten, zie je welke nieuwe video lessen beschikbaar zijn en krijg je ook diverse tips en tricks.