Tantric Advaita


Het eeuwige pad

Sanatan Dharma

Sanatan betekent "eeuwig, oorspronkelijk en universeel". Dharma is "de waarheid, de wet, het pad of de rol". Sanatan Dharma betekent dan het "eeuwige, oorspronkelijke en universele pad" (van yoga). Het is de naam die Hindus zelf meestal geven aan het Hinduisme.

Het pad van yoga is net als de ultieme waarheid onveranderlijk. Het kan vele vormen aannemen, maar de essentie blijft dezelfde. Het pad is net als de ultieme waarheid ook universeel en overstijgt de verschillen tussen de culturen. Wanneer iemand van buiten India een stukje eigen spirituele cultuur naar India brengt, zal het voor de Hindus automatisch tot het Hinduisme behoren. Voor de Hindus zijn christendom, jodemdom, islam, buddhisme, enz... allen een onderdeel van Sanatan Dharma, het Hinduisme. Die houding betekent niet dat de Hindus alle andere religies willen opslokken - ze hebben er gewoon evenveel respect voor als voor de eigen tradities. Anders dan andere "religies" kenmerkt het Hinduisme zich door een extreme vrijheid en openheid in de beleving van het pad.

Zo wordt de universele waarheid en het pad ernaartoe steeds weer heruitgevonden. Het Sanatan Dharma herstartte binnen de overleveringen na de grote zondvloed met Manu, de indiase Noah. Zijn boot strandde op de toppen van de Himalayas, van waaruit Sanatan Dharma zich opnieuw verspreidde. Dit leidde tot de vedische cultuur van India, maar ook tot de sterk erop lijkende andere grote culturen van de oudheid in Mesopotamië, Assyrië, Sumerië, Egypte, enz.. Ze kenmerken zich allen door een grote verscheidenheid in paden en dus door wat men nu polytheïsme noemt. Daaruit onstonden veel later de monotheistische stromingen van Zoroaster, Abraham, Christus, Mohammed, enz... Ook in India diversifiëerde het Sanatan Dharma zich verder met Jainisme, Buddhisme, Sikkhisme, enz..

Sanatan Dharma staat ook voor de waarheid van de universele liefde, het samen volgen van het pad. Zowel het leerproces als het energetische proces van yoga heeft nood aan samen zijn. Daarbinnen is het voorzetten van de "lijn van leraars" bijzonder belangrijk. In het Westen zijn leraars die de indruk wekken dat ze een nieuw pad en waarheid hebben uitgevonden dikwijls zeer populair. In India wordt veel belang gelegd aan het refereren naar de leraars die de leraar zijn vooraf gegaan. Dat is niet alleen goed voor het ego van de leraar. Het staat de leerlingen ook toe om de oorsprong van wat geleerd wordt te onderzoeken en er zo zelf een vervolg aan te breien. De waarheid is onveranderlijk, maar het pad moet steeds aangepast worden aan wisselende tijden en noden. Dat is pas mogelijk wanneer duidelijk is waar het pad vandaan komt.


Harish Johari met een foto van één van zijn leraren : Baba Dwarka Das

Sanatan Society is een losse netwerkorganisatie die werd opgezet door leerlingen van Harish Johari, nadat hij zijn lichaam verliet in 1999. Net als binnen Sanatan Dharma staat Sanatan Society open voor alle paden en zienswijzen, terwijl tegelijkertijd veel belang wordt gehecht aan de oudere kennis. Tradities hebben het voordeel dat ze door de tijd getoetst zijn. Indien een pad slechts weinigen verder brengt, zullen er weinig inspirerende leraars uit ontstaan en zal het pad afsterven. Tradities kunnen slechts lange tijd bestaan omdat het pad dat ze beschermen een ononderbroken lijn van verlichte leraars heeft voortgebracht.

Website van Sanatan SocietyOver


Binnen de vedische filosofie is het leven een spel, een spiritueel theater, een "Leela". Leela yoga is dan ook gelukkig geen nieuw soort yoga, want daarvan zijn er al meer dan genoeg. Als het leven een spel is, dan is ook yoga een spel dat we pas serieus kunnen spelen als we onszelf en het spel niet al te serieus nemen. Dat is de betekenis van Leela, niets meer en ook niets minder.

 

Laatste Nieuws


Nieuw boek door Peter Marchand : "Tantric Advaita - Energizing Nonduality"

You are that blissful Self-awareness beyond duality. You really ‘get that’, yet it is hard to keep feeling it. Tantric Advaita may be just what you need. Lees meer...

Engelstalige website

zie www.leela-yoga.org

 

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van alle activiteiten, zie je welke nieuwe video lessen beschikbaar zijn en krijg je ook diverse tips en tricks.